Uchwała Nr ZO 59/17 w sprawie reklamy internetowej mleka początkowego Humana