Uchwała Nr ZO 60/08 w sprawie reklamy firmy Sara Lee Household and Body Care Poland Sp. z o.o.