Uchwała Nr ZO 60/10 w sprawie reklamy firmy AGROS NOVA Sp. z o.o.