Uchwała Nr ZO 60/12 w sprawie reklamy firmy Merck Sp. z o.o.