Uchwała Nr ZO 60/16 w sprawie reklamy firmy Nutricia Polska Sp. z o.o.