Uchwała Nr ZO 60/17 w sprawie reklamy telewizyjnej Lotte Wedel „Wedlanoc”