Uchwała Nr ZO 61/11 w sprawie reklamy firmy Euro-net Sp. z o.o.