Uchwała Nr ZO 61/12 w sprawie reklamy firmy BIOTECH VARSOVIA PHARMA Sp. z o.o.