Uchwała Nr ZO 61/19/36u w sprawie reklamy zewnętrznej koncertu Slayer