Uchwała Nr ZO 62/10 w sprawie reklamy firmy InfoMonitor S.A.