Uchwała Nr ZO 62/16 w sprawie reklamy firmy Olimp Laboratories Sp. z o.o.