Uchwała Nr ZO 63/08 w sprawie reklamy firmy Grupa Radiowa Agora Sp. z o.o.