Uchwała Nr ZO 63/12 w sprawie reklamy firmy Polkomtel S.A.