Uchwała Nr ZO 63/16 w sprawie reklamy firmy TPP Trademark&Patent