Uchwała Nr ZO 63/17 w sprawie reklamy telewizyjnej Flat White McDonald’s