Uchwała Nr ZO 63/18/23u w sprawie reklamy radiowej pożyczki w Banku Pekao S.A.