Uchwała Nr ZO 64/09 w sprawie reklamy firmy Aflofarm Fabryka Leków Sp. z o.o.