Uchwała Nr ZO 64/10 w sprawie reklamy firmy Torino Sp. z o.o.