Uchwała Nr ZO 64/15 w sprawie reklamy firmy Angelini Pharma Polska Sp. z o.o.