Uchwała Nr ZO 64/16 w sprawie reklamy firmy Polkomtel Sp. z o.o.