Uchwała Nr ZO 64/18/24u w sprawie reklamy telewizyjnej samochodu BWM MINI