Uchwała Nr ZO 65/08 w sprawie reklamy firmy EFG Eurobank Ergasis S.A.