Uchwała Nr ZO 65/14 w sprawie reklamy firmy Boryszew SA Oddział Boryszew ERG SA