Uchwała Nr ZO 65/17 w sprawie reklamy internetowej operatora sieci Play