Uchwała Nr ZO 65/18/03o w sprawie reklamy telewizyjnej pakietu smartDOM firmy Polkomtel Sp. z o.o.