Uchwała Nr ZO 66/08 w sprawie reklamy firmy BRE Bank S.A.