Uchwała Nr ZO 66/14 w sprawie reklamy firmy Regionalna Sp. C.