Uchwała Nr ZO 66/15 w sprawie reklamy firmy PKP Intercity Sp. z o. o.