Uchwała Nr ZO 67/12 w sprawie reklamy firmy OLT Express Sp. z o.o.