Uchwała Nr ZO 67/16 w sprawie reklamy firmy Lidl Sp. z o.o. Sp. k.