Uchwała Nr ZO 67/17 w sprawie reklamy internetowej sieci McDonald’s