Uchwała Nr ZO 68/12 w sprawie reklamy firmy OLT Express Sp. z o.o.