Uchwała Nr ZO 68/14 w sprawie reklamy firmy Helion.pl Sp. z o.o.