Uchwała Nr ZO 68/15 w sprawie reklamy firmy Myjnia Explorer