Uchwała Nr ZO 68/16 w sprawie reklamy firmy UPC Polska Sp. z o.o.