Uchwała Nr ZO 68/19/30o w sprawie reklamy internetowej soków Baltona