Uchwała Nr ZO 69/08 w sprawie reklamy firmy Euro-net Sp. z o.o.