Uchwała Nr ZO 69/13 w sprawie reklamy firmy Boiron Sp. z o.o.