Uchwała Nr ZO 69/16 w sprawie reklamy firmy Nestle Polska S.A.