Uchwała Nr ZO 69/18/25u w sprawie reklamy radiowej produktu Therm Line