Uchwała Nr ZO 69/19/41u w sprawie reklamy telewizyjnej Visa Europe Management Services Ltd.