Uchwała Nr ZO 7/19/3u w sprawie reklamy internetowej samochodów marki BMW

Uchwała Nr ZO 7/19/3u
z dnia 16 stycznia 2019 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. akt:
K/194/18 i K/199/18

 

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Wojciech Piwocki – przewodniczący,
2) Marta Macke-Ejchart – członek,
3) Paweł Wiśniewski – członek,

na posiedzeniu w dniu 16 stycznia 2019 roku, po rozpatrzeniu skarg o sygnaturze akt K/194/18 i K/199/18 złożonych, na podstawie pkt. 7 Regulaminu rozpatrywania skarg, przez konsumentów (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko dwóm reklamom internetowym BMW Vertriebs GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony)

postanawia uznać, że obydwie reklamy naruszają normy art. 2 ust.1 i art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęły skargi o sygnaturze akt K/194/18 i K/199/18.

Przedmiotem skarg były reklamy internetowe BMW M Town (miasta fanów motoryzacji).

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze poinformował:

K/194/18

„portal Facebook, profil publiczny BMW Polska – Samochody BMW
Wideo z przejazdem samochodu BMW w wersji M (najsilniejsze silniki oferowane przez BMW) przejeżdżającym przez przejazd kolejowy, wymuszając hamowanie – wideo dostępne pod adresem https://goo.gl/pFA6B7
Reklama wprowadzająca w błąd co do możliwości zatrzymania pojazdów szynowych, promująca nieodpowiedzialne i niebezpieczne zachowanie na drodze” – pisownia oryginalna

K/199/18

„kobieta bardzo szybko jeździ autem BMW, mija fotoradar, film dzieje się w Warszawie

zachęca do szybkiej jazdy po mieście, do łamania przepisów drogowych, zachęca zwłaszcza młodych kierowców do brawury. W wypadkach drogowych ginie w Polsce bardzo dużo ludzi.” – pisownia oryginalna

Obie skargi zostały złożone prawidłowo. Na podstawie pkt. 5 lit. d Regulaminu Rozpatrywania Skarg skargi zostały rozpatrzone łącznie przez jeden Zespół Orzekający.

W toku posiedzenia skargi przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklam za sprzeczne z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklamy nie były prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej, zgodnie z należytą starannością oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Wniósł również o uznanie reklam za sprzeczne z art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy”.

Skarżony uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargi o następującej treści:

„Szanowni Państwo, przepraszam za opóźnienie w odpowiedzi z uwagi na sezon urlopowy.

W nawiązaniu do poniższej korespondencji chciałbym potwierdzić udział w posiedzeniu KER.

Dodatkowo poniżej przesyłam odpowiedź ws. nadesłanych skarg. Będziemy wdzięczni za wzięcie pod uwagę stanowiska BMW Group Polska.

Cykl reklam „BMW M Town” to element globalnej kampanii, która przedstawia utopijne miasto fanów motoryzacji. Wszystkie pokazane w nim wydarzenia mają wyłącznie fikcyjny charakter, tak jak np. przejazd kolejowy z pierwszeństwem przejazdu dla samochodów. Wszystkie ujęcia przedstawione w materiałach wideo zostały nagrane w bezpiecznych warunkach, na zamkniętych odcinkach dróg z udziałem profesjonalnych kierowców. Filmy zawierają stosowne oznaczenia i jednocześnie przestrogę przed próbą ich naśladowania. Naszym celem nigdy nie było promowanie niebezpiecznych zachowań na drodze. „BMW M Town” to wyłącznie kreacja filmowa.

Zwiastun kampanii: https://www.youtube.com/watch?v=tHx3l_E1E0Y, zawierający tekst prawny:

Landing page globalnej kampanii: https://www.bmw-m.com/en/topics/only-in-mtown.html

Skarga K/194/18

Spot wskazany w skardze został usunięty z polskiej kampanii w dniu 24.10.2018r.

1. Post z filmem RAILROAD CROSSROADS został opublikowany na profilu Facebook BMW Polska w dn. 19.10.2018r. o godz. 12:00 (screen postu w załączeniu).
2. Negatywny komentarz od PKP (https://www.facebook.com/PolskieLinieKolejowe) pojawił się 4 dni później – 23/10.
4. Komentarz PKP został przez nas zauważony 9h później (23/10 o godz. 21:00).
6. Ze względu na komentarz PKP oraz eskalację na Wykop.pl oficjalne oświadczenie BMW Polska zostało opublikowane 24/10 o godz. 20:00 zarówno bezpośrednio pod komentarzem PKP, jak i jako samodzielny komentarz po postem.

Szanowni Państwo, dziękujemy za Wasze komentarze i uwagi. Pozwólcie, że przedstawimy jak to wygląda z naszej strony.

Cykl reklam “BMW M Town” to element globalnej kampanii, która przedstawia utopijne miasto fanów motoryzacji. To wymyślony świat, nie mający odzwierciedlenia w rzeczywistości. Wszystkie pokazane w nim wydarzenia mają wyłącznie fikcyjny charakter, jak np. przejazd kolejowy z pierwszeństwem przejazdu dla samochodów. Dlatego BMW M Town zawsze pozostanie wyłącznie kreacją filmową.
Naszym celem nigdy nie było promowanie niebezpiecznych zachowań na drodze, ale szanując Państwa głos zdecydowaliśmy o wstrzymaniu emisji w/w filmu w ramach kampanii BMW M w Polsce. Post zostanie skasowany w ciągu 24h.
Bezpieczeństwo jest priorytetem dla nas wszystkich.

Zgodnie z powyższym post został usunięty z Facebook oraz kampanii You Tube w czwartek 25/10 w godzinach popołudniowych (okolice godz. 15:00).
Spot dostępny jest obecnie jedynie w kampanii centralnej: https://www.youtube.com/watch?v=t6809HZHXVU

Proszę zwrócić uwagę na fikcyjność przedstawionych scen – pierwszeństwo przejazdu dla samochodów, prędkość składu pociągu – skład tego typu zwykle porusza się z prędkością 50km/h. Z uwagi na prowadzoną przez PKP kampanie „Bezpieczny przejazd” oraz możliwe konotacje z nieszczęśliwymi wypadkami na przejazdach zdecydowaliśmy się wstrzymać kampanie na polskim rynku.

Skarga K/199/18

Brak referencji. Poniższe wyjaśnienie dot. wideo: https://www.youtube.com/watch?v=t6809HZHXVU

1. Film przedstawia fikcyjne „Miasto M”. kilka scen zostało zrealizowanych w Warszawie, ale nie pojawia się to wskazanie w spocie.
2. Film zawiera tekst prawny: W filmie widać profesjonalnych kierowców, jeżdżących po zamkniętych i zabezpieczonych ulicach. Prosimy ich nie naśladować.

W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań proszę o kontakt.”– pisownia oryginalna.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający dopatrzył się w przedmiotowych reklamach naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy zarzucanych przez Skarżących.

Zespół Orzekający uznał, że obie reklamy nie były prowadzone w poczuciu odpowiedzialności społecznej ponieważ propagują niebezpieczna jazdę.

Z uwagi na fakt, że reklamy mogą zachęcać do łamania przepisów prawa drogowego, Zespół Orzekający dopatrzył się również w przedmiotowych reklamach treści nadużywających zaufania odbiorców lub wykorzystujących ich brak doświadczenia lub wiedzy.

Jednocześnie, Zespół Orzekający docenił, że reklamodawca zareagował na głosy krytyki i niezwłocznie usunął kontrowersyjne reklamy.

W związku z powyższym, na podstawie pkt. 37 lit c) Regulaminu rozpatrywania skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt. 1 uchwały.

Zgodnie z pkt. 50. Regulaminu rozpatrywania skarg, Skarżący oraz skarżony będący Sygnatariuszem mogą odwoływać się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie dziesięciu dni od doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały, o której mowa w pkt. 37, 37¹, 37² oraz 37³.