Uchwała Nr ZO 70/08 w sprawie reklamy firmy Kino Świat Sp. z o.o.