Uchwała Nr ZO 70/09 w sprawie reklamy firmy Urma Sp. z o.o.