Uchwała Nr ZO 70/10 w sprawie reklamy firmy Pixelate Ventures Sp. z o.o.