Uchwała Nr ZO 70/12 w sprawie reklamy firmy Rieber Foods Polska S.A.