Uchwała Nr ZO 70/13 w sprawie reklamy firmy Moneyzoom S.A.