Uchwała Nr ZO 70/15 w sprawie reklamy firmy Radio Muzyka Fakty Sp. z o.o.

Uchwała Nr ZO 70/15
z dnia 26 maja 2015 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/07/15

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Igor Kaleński – przewodniczący,
2) Małgorzata Rokita – członek,
3) Witold Trzciński – członek,

na posiedzeniu w dniu 26 maja 2015 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/07/15 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko firmie Radio Muzyka Fakty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej: Skarżony), dotyczącej reklamy telewizyjnej

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/07/15.
Przedmiotem skargi była reklama telewizyjna – 25 lat radia RMF FM.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł:
„opis reklamy: Reklama radia RMF na 25 lat, emitowana praktycznie co godzinę. W tle piosenka Meghan Trainor – “All About That Bass”, w której tekście niezagłuszone wulgarne słowo “bitches”.

Treść skargi: Zawsze myślałem że przekleństwa nie przejdą w reklamach, a tym bardziej w normalnych godzinach emisji. Z kontekstu ewidentnie wynika, że nie jest to znaczenie zoologiczne, lecz inwektywa (wulgaryzm?). Stąd już niedaleko do “dziwki” lub nawet “kurwy”. Idąc jeszcze dalej, użycie angielskiej “kurwy” w reklamie telewizyjnej jako inwektywy jest poprawne, natomiast w podczas emisji na antenie radia nałożona jest cenzura na “kurwę” w genialnym zresztą utworze “Ośmiu” Pablopavo. “Bitch” jest na innych zasadach niż nasza dźwięczna i wdzięczna “kurwa”? ;)”. – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej, co jest niezgodne z art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę i nie uczestniczył w posiedzeniu.

„Działając w imieniu Spółki „Radio Muzyka Fakty” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w związku z pismem Biura Rady Reklamy z dnia 4 maja 2015 r, (które wraz z odpisem skargi, zostało doręczone Spółce w dniu 6 maja 2015 r.), wyjaśniam co następuje:

Radio RMF FM w związku z obchodami jubileuszu 25-lecia istnienia rozgłośni, wystartowała z kampanią reklamową emitowaną na antenie poszczególnych stacji telewizyjnych oraz w sieci Internet. Ścieżkę dźwiękową do spotu reklamowego radia RMF FM stanowi utwór „All About That Bass” w wykonaniu artystki Meghan Trainor. Radio RMF FM w doborze piosenki do spotu reklamowego kierowało się gustem słuchaczy i jej popularnością wśród odbiorców.

Warto zauważyć, że utwór ten znajdował się wówczas na pierwszym miejscu wielu list przebojów np. HOT 100 w Wielkiej Brytanii, a także list przebojów w Danii, Szwajcarii, Niemczech, Kanadzie, Meksyku, Można go było usłyszeć w stacjach radiowych na całym świecie, w tym także w tak egzotycznych miejscach jak RPA, Australia czy Nowa Zelandia.
Ponadto w radiu RMF FM, pojawił się on ponad 50 razy w zestawieniu POPlisty, w tym kilka razy na pierwszym miejscu.

W odniesieniu do zarzutu użycia, w reklamie telewizyjnej obraźliwego, według skarżącego, słowa „Bitches”, ‘wskazuje iż w/w słowo ma wiele znaczeń jak np. „zołza”. Nie sposób, więc zinterpretować co artystka miała dokładnie na myśli. Natomiast porównywania słowa „bitch”, przez skarżącego, do coraz to śmielszych i bardziej wulgarnych polskich słów stanowi swoistą nadinterpretację.

Zwracam jednocześnie uwagę na fakt, że treści zawarte w utworach muzycznych niejednokrotnie nie mogą być w prosty sposób interpretowane. Najczęściej przekaz ten nie ma na celu obrażania kogokolwiek, czy epatowania słuchacza wulgaryzmami. Jest on niekiedy swoistym muzycznym „performance” wykonawcy i twórcy, zmierzającym do szokowania odbiorcy, w celu zwrócenia uwagi na określone, narastające problemy, jak na przykład w tym przypadku chęć wzbudzenia dyskusji na temat przedmiotowego traktowania siebie nawzajem przez kobiety i mężczyzn w czasach kultu hedonizmu.

Na koniec pragnę dodać, że radio RMF FM nie ma prawa ingerować w treść utworów słowno-muzycznych. Każda próba ograniczenia emisji konkretnych nagrań (bądź też występowanie do twórców o dokonanie w nich przeróbek) wywołuje u nich uzasadniony sprzeciw, bowiem ingerencja taka godzi w swobodę twórczą.” – pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia zarzucanej przez Skarżącego normy art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy.

Zespół Orzekający uznał, że przedmiotowa reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 30 października 2013r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.