Uchwała Nr ZO 70/17 w sprawie reklamy telewizyjnej Orange na kartę