Uchwała Nr ZO 70/18/26u w sprawie reklamy internetowej produktu Therm Line Fast